Ù Khan là gì? Các kiểu Ù cơ bản trong Phỏm hiện nay

Ù Khan là gì? Các kiểu Ù cơ bản trong Phỏm hiện nay

Khi chơi Phỏm, bạn sẽ thường xuyên nghe tới thuật ngữ “Ù Khan”. Thật ra có khá nhiều người chơi Phỏm